Tytuł: System oświetlenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego i architektonicznego wraz z opracowaniem nowego sposobu sterowania rdm/dmx.

Krótki opis projektu: Projekt polega na opracowaniu innowacyjnego systemu oświetlenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego i architektonicznego, polegającego na stworzeniu nowego typu lampy liniowej i świecącej kostki brukowej (jednostki oświetleniowej), wyposażonych w zintegrowane sterowniki DMX512 obsługujące protokół RDM, umożliwiające indywidualne adresowanie poszczególnych kanałów barw (RGB ang. czerwony-zielony-niebieski) elektroluminescencyjnych elementów półprzewodnikowych LED. Sterowanie oświetleniem systemu odbywać się będzie za pomocą autorskiej aplikacji zarządzającej typu desktop poprzez tworzenie scenariuszy sekwencji (scen) programowanych bezpośrednio w urządzeniu nadrzędnym (jednostka MasterDMX). Aplikacja umożliwi innowacyjną metodę budowy scenariuszy sekwencji, udostępniając graficzny interfejs odzwierciedlający rzeczywiste zachowanie lamp podłączonych do systemu.

Cele projektu: Zwiększenie aktywności i potencjału B+R firmy skutkujące podniesieniem poziomu innowacyjności i konkurencyjności w prowadzonej działalności gospodarczej

Planowane efekty: Projekt bezpośrednio wpłynie na zwiększenie potencjału innowacyjnego województwa śląskiego - prowadzi do wdrożenia innowacji produktowej nieznanej i niestosowanej dotychczas.

Wartość projektu: 1 343 051,21 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 989 838,46 PLN