PRZETARGI

 

Zapraszamy do udziałuPostępowanie na dostawę: "Stacji PC do projektowania Graficznego konstrukcji mechanicznych oraz stacji PC do tworzenia oprogramowania, akceleratora graficznego- karty graficznej wysokiej mocy obliczeniowej oraz jednego monitora na potrzeby działu badawczo-rozwojowego".

Dokumentacja do ogłoszenia:


Wszelkie informacje oraz opis przedmiotu zamowienia dostepne są na stronie Bazy Konurencyjności pod numerem 1146868.Wyniki

Informacje o wybranym wykonawcy: BUSIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wodzisławska 41, 43-200 Poręba

Więcej informacji o wynikach postępowania dostępne na stronie Bazy Konurencyjności pod numerem 1146868.


PRZETARGI ARCHIWALNE

Postępowanie na dostawę: "Stacji PC do projektowania Graficznego konstrukcji mechanicznych oraz dwóch stacji PC do tworzenia oprogramowania, akceleratora graficznego- karty graficznej wysokiej mocy obliczeniowej oraz trzech monitorów na potrzeby działu badawczo-rozwojowego".

Dokumentacja do ogłoszenia:


Wszelkie informacje oraz opis przedmiotu zamowienia dostepne są na stronie Bazy Konurencyjności pod numerem 1145134.Ze względu na to, iż zapytanie ofertowe było obarczone błędami mogącymi utrudnić poprawne złożenie oferty, postępowanie zostało unieważnione. Jednocześnie informujemy, iż zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.